Bildoj / Imágenes

CARTEL JAPONÉS CON MOTIVOS ESPERANTISTAS

JAPANA AFIŜO KUN ESPERANTAJ EROJ

CARTEL REPUBLICANO

» Este cartel figura en un calendario editado por un grupo anarquista japonés CIRA Japana. Se trata de un dibujo autobiográfico del anarquista japonés Taiji Yamaga. Obsérvense dos motivos esperantistas: la bandera verde y el retrato de Zamenhof con la estrella verde encima. Ver también el texto "SOVETO 1917 LENIN Gajnis". Ver explicación de los dibujos, del contexto histórico y de la relación de Yamaga con ambientes hispanos, en este artículo.

» Tiu ĉi afiŝo aperas en kalendaro eldonita de la anarkista grupo el Japanio CIRA Japana. Ĝi estas membiografia desegno de la japana anarkisto Jamaga Taiĵi. Oni notu la du esperantistajn bildojn: flagon kaj portreton de Zamenhof kun verda stelo. Rimarku ankaŭ la tekston "SOVETO 1917 LENIN Gajnis". Vidu la eksplikon de la teksto, la historian kuntekston kaj la rilaton de Jamaga al aliaj hispanaj rondoj en jena artikolo.

Muchísimas gracias a Isako / Dankegon al Isako

Otros carteles
Aliaj afiŝoj.