EL LA KLASIKA HISPANA LITERATURO

KIEL VERKI SONETON

Lope de Vega

EN ESPERANTO

Soneton de mi petas Violante
kaj neniam min ĝenis tia peto;
dek kvar versoj, laŭ dir', estas soneto;
jen tri versojn mi verkis jam ludante.

Mi timis fari versojn konsonante,
sed jen fluas verskvaroj en kvieto;
ĉe l' unua verstrio, la poeto
daŭrigos la soneton ne timante.

Mi komencas eniri tra verstrio
kaj ke mi plene trafis mi konjektas
ĉar jam ĝin finas tiu ĉi linio.

Mi estas ĉe la dua, kaj suspektas
ke dek tri versojn verkis mi post ĉio.
Se nun estas dekkvar, finite estas.
 

EN CASTELLANO

Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy en la mitad de otro cuarteto;
mas si me hallo en el primer terceto,
no hay cosa en los sonetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y aún presumo que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho
que estoy los trece versos acabando.
Contad si son catorce, y está hecho.
 


Soneto de Lope de Vega. Traducción al esperanto de J. Grau Casas, publicado en la revista "La Suno Hispana", 1926.

Soneto de Lope de Vega. Traduko al Esperanto de J. Grau Casas, publikigita en la revuo "La Suno Hispana", 1926.